Te Whaiti Nui-a-Toi

The kainga o te Iwi
o Ngati Whare, Whirinaki
, Te Urewera, Aotearoa

 

Our Other Sites

Past residents

Login

Register

Update

Reports

History walks

Its history

Early Maori

Whare Pakau

Early European

Te Kooti

Elsdon Best

Milling Town

Our village

Its history

Birds eye

Find us

Contact

Search

Calendar

FAQ

Birds eye view

Whirinaki forest

Kaitiakitanga Program

Ngati Whare Iwi

Our school

Tipu Ake leadership

Historical Te Whaiti

Minginui our village

Te Whaiti Nui-a-Toi

Our Tuhoe cousins

Ngati Manawa links

     
       

Tuwatawata te Maunga:

 

Our mountains embrace the Whirinaki valley and its people like a palisade. The greatest and tallest of these is Tuwatawata who stands beside his wahine Moerangi near the top of the valley on the Eastern side. On the west of the Whirinaki River opposite Moerangi lies Tapurupuru; to the north Okarea, Orua-ahurangi, Okurapoto, Otukopeka, Te Haumingi, Ohinetore, Tikorangi, Te Apu and Pate Hills, at the foot of which lies the Rotorua-Wairoa Road. Across the Kopikopiko Stream is Hukanui Hill, between the Whirinaki and the Okahu at their junction is Umurakau, with Puhi-a-kapu between that and Te Huinga. Looking south, to the left, where the Wairoa road enters the Okahu Gorge, is Rangiahua Hill; further along is Titokorangi; back of the Macri Boys’ Farm is Otohi Hill; then Whataroa, Wekanui, Parewharangi, Pukehou, Tarapounamu, and back to Tuwatawata and Moerangi.With the exception of Tuwatawata and Moerangi, which are personified mountains of the tribe, the rest were the sites of many pas of the ancient Maori. Truly was it called Nga Tini o Toi – the thousands of Toi – for the whole valley teemed with people.

The Names of Tuwatawata and Moerangi together convey their mana as the source of our lifeforce. Willaims Maori Dictionary interprets them as follows:

Tuwatawata, n. 1. Main fence of a pa. He whare maihi tu ki rota ki te pa tuwatawata he tohu no te rangatira (Pi. 126, 3). Ka whiua te taura, ki rota o te pa, ka mau ki runga o te roau ote pa, katahi kua pakaru mai te tuwatawata.- Ka kite atu ia i te tuwatawata, ka haere atu, ka tae atu kite tomokanga kite kainga (N. 72). = kitua.
2. The intermediate posts in the palisade of a pa
Tiwata, Tiwatawata.
n. Fence, palisade, paling, upright pickets of a fence. Tenei te pa, tenei te tiwatawata, tenei te aka te houhia nei.(S)

(iii), vi. 1. Stand, be erect. Te maunga e tu mai ra (M. 9). Ka tu ki te marae, ka roa e tu ana (J. xx, 19). Ka tu nga tokotoko ki roto ki te otaota. (N. 67). Ka tu ona waewae, he stood on his feet.
2. Be placid, remain. I a matou e toutou tahi ana ki te kete, kokiritia ki runga pataka tu ai.- E pangaa ana etahi kiore ki ro wai tu ai.- Ruia taitea, kia tu ko taikaka anake (P. 81). Ka mauria mai (nga ipu) ki te aroaro o Rupe, ka tu ki tona taha (N. 26). Taraia he waka kia pai; tu te tauihu, tu to taurapa (M. 91).
3. Be turned up, of the nose, indicating disdain, or merely sniffing. Kua tu teihu, te tunga ake ano o te ihu, e tamia ana e nga mano tini, ngaro noa iho te piro (N. 38).
4. Be high, of the sea. Kua tu nga tai o Maihirangi (P.).
5. Be set, be established, take place. Ka tu te hakari (P.100). E tu ana te haka (N.122). Ka tu nga ki te tu tohu mo to toa o nga tangata.- Ka tu te riri (W. vi, 132). Frequently in the passive, tunia, be arranged, be entered upon, begin. Katahi ka turia to haka (N.140). Ka turia iho e ia i reira, kua ara te patu (N.173).
turanga (less often tunga). n. 1. Cir­cumstance, time, etc., of standing. Turanga mua; turanga tika; turanga muri, turanga he (P.). Turanga tohu, war dance. Tera pea koe kei aga turanga tohu (M.332). Turanga whanau, relationship of cousins.
2. Site, foundation.
whakatu. 1. v.t.. Erect, set up, raise. Whakaturia tana whare, ko Te Rangiao (M.325). Ka whakaturia nga tuahu (N. 194).
2. Propose a subject for discussion, etc. Ka whakaturia tana tamahine i konei, a Te Kahureremoa, ma te tama a taua tangata (N. 120).
3. Instigate. Whakatu tonu atu kia tahuti taua wahine (Pi, 131, 6).
4. n. Formal or set speech. Na Te Koki enei whakatu ki ana tamariki.- Kei te korero whakatu, “Kei a au a Raumati"(N. 88).
tutu. 1. n. A tree at which birds are taken by the mutu snare. He tutu taua rakau; ko te Rua-o-Tane te ingoa; no Te Pouwhenua taua tutu.
2. a. Full, of the tide. Taihoa e haere, kia tutu te tai (J. ii, 148).
whakatutu.. 1. v.t. Point out. (Tar.) Mau e whakatutu te ara.
2. a. Piled up. Kai whakatutu, piles of food set out for guests. Koia te kai whakatutu (M. 351).
tutü, vi. 1. Stand erect. Ka whati te ope ra i te wehi ano ki nga tuaitara e tutu haere ana mai (N. 127). I tutu tonu nga makawe, tukirakira ana (N.164).
2. Be prominent.
Tu (iv). 1. vt. Fight with, engage. Kia ata tu au taokete (W. ii,129).
2. v.i. Be ignited. Ka hikaina kite ahi, ka tu (Tr. vii, 32).
3. a. Vehement, energetic. Tu ana te kiha a tou tangata - Tama tu, tama ora; tama noho, tama mate kai (P. 83).
4. Persistent, continuous. Tu te wheke. Tu te mania (P.94).
whakatu, v.t. In the expression whakatu rakau, practise with weapons. Tona maramatanga o te whakatu rakau he ako hi nga tamaniki.
tütü, v.t. Move with vigour. Tutu waewae, tutu ngarehu, dance a war dance. Ka mutu te tutu waewae (N.34).
tutü. 1. v.t. Set on fire. Me tutu te koraha, kia alca ai te ara.
2. vi. Be raised, as dust, disturbance, etc. Tutu ana te heihei (N.2). Ka tutu to puehu.- Nawai ra, a ka tutu te huka o te waha (P. 98).
3. a. Insubordinate, violent. Ka timata a Tapo i tana mahi tutu (N. 94). Tututia, have violence done to one, be treated with violence. Kua tututia taku wahine (N. 99).
4. Vigorous. Tutu to manawa (Breathe vigorously).
Tu (v), v.i. 1. Be hit, be wounded. Kua tu i te tao a Hatupatu (N. 82). Kua rongo raua te kapakapa o te harirau o te kuku kua tu i te tangata ra to wero (N.123).
2. Be served. Tu pupu, tu ngaro; tu hao, tu ea (P.). E te iwi, ka tu koutou i te kai­haukai (S.).
tunga (less frequently turanga), n. Wound; circumstance, etc., of being wounded.
Tu (vi), vt. Serve, send. Tu ake e hine hi to tu wharariki hei whakakakara mo hine hi te moenga.
tutu. 1. v.1. Summon, assemble. Ka mahara a Manaia kia tuturia he tangata hei ohu waru mo ana tao (N. 99). Ka haere tana tuakana ki te tutu ope (P.100). Ka rite ki te takiwa e pakari ai nga kai, katahi ka tuna te taua.
2. n. Messenger sent to summon people, summoner. Ka tukua to tutu (N. 99).

Moe. 1. v.i. Sleep, repose. Ka mea atu a Horowhenua kia whakahekea ki raro moe ai (N.171). Ka moe nga patu ki te whare (M.M. 206).
2. Close the eyes. Moe atu ana aku kanohi ki a Tukorehu (M.87).
3. Die. Ko nga tangata o taua pa ra, moe tonu, kihai i ora tetahi (N.149).
4. v.t. Marry. I whakaaro ia kia moe ia i a Te Whatuiapiti, hei tane pai mana (N.139). Ka hoatu tana tamahine kia moea e Takarangi (N.155). Hence moepuku, concubinage; moetahae, adultery.
5. Beget. Ma Kahutia-te-rangi, ma te tangata i moea ki runga ki te takapau wharanui.
6. Dream. Ka moea iho e Waitiri ka kiia mai e te wahine o raro, o te reinga, “Aun ra te mea ka mate na koe” (W. i, 106). Moetoa, indulge in confident dreams.
7. n. Sleep. Ko te moe a te manu (M. 189).
8. Dream. He moe po naku i konei tonu koe (S. 44). [For information about various sorts of dreams, with their names, II Best, J. vii, 125, 126.] Moepapa, nightmare.
moenga, n. 1. Bed, sleeping place. Ko te moenga o Ruataupare kei raro iho o te mataaho (J. xx, 20).
2. Marriage. Me te manawareka a te iwi i te moenga a Ruataupare i a Tuwhakairora (J. xx, 21).
3. In the expressions moenga hau, moenga rau kawa, bastard. Kei hea taku heru? Ka riro i te poriro, tiraumoko nei, moenga ha nei, moenga rau kawa nei. || moe, 5.
whakamoe. 1. v.t. Put to sleep.
2. Close the eyes. Ka whakamoea ng kanohi, ko te tangata ia e ara ana.
3. Give in marriage. Ko taku tuahine a kia whakamoea ma taku hoa takapui, ma Tiki (N.113).
4. Conceal. Te whatu o Poutini, he taonga whakamoe i te whare (M. 329). Ka whakamoea nga patu ki te whare (S.).
5. Trace a genealogy, assigning wives to the males, as opposed to taotahi, reciting in the single line only. Kaore au e pai ki te taotahi i aku whakapapa, me ata whakamoe ano ka pai ai au.
6. Recite traditional lore. He tangata whakamoe tau (A man who has knowledge of the seasons).
7. vi. Twinkle, blink. Ka wheturangitia Matariki, te whetu o te tau e whakamoe mai ra (M.254).
8. n. A method of taking the koko bird at night. Ka haere taua ki te rama i ta taua whakamoe.
9. In the expression whakamoe kokoti, ambush, ambuscade. I te ata ka haere te ope a Ngati Kahungungu, ka whakanohoia te whakamoe kokoti; ka haere atu a Ngati Huri ki roto i nga whakamoe kokoti, ka patua e
Ngati Kahungunu. ||whakamoe, 4.
momoe. 1. a. Of a drowsy habit, somnolent. Ha tangata momoe, he tangata mangere, e kore e whiwhi ki te taonga (P.). Nana ano i momoe noa; na ka mate tera iwi (N.53).
2. Keeping the eyes closed.
3. v.i. Sleep together. Ka haere raua ka tae ki te whare, ka momoe (N.112).
moemoe, a. Sour, acid, i.e., causing one to close the eyes.
whakamoemoe. 1. n. A spell for causing an enemy to be overcome by sleep. Me te whangawhangai me te whakamoemoe (N 134).
2. v.t. Bring under the influence of a sleep-producing spell. Ka rotua te whare e nga wahine ra, ka whakamoemoea kia moe (N.30).


 
 

NOTICES:

Thanks to Ministers Horomia, Mallard and many government officials for visiting Te Whaiti to help celebrate the opening of our new merged area school on two sites on 31 Jan 2004. (click here for details)
 
 
     
   
(c) 2001 onwards Te Whaiti Nui-a-Toi. All intellectual property protected under the provisions of the Treaty of Waitangi 1840 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Adopted by General Assembly 13 Sept 2007) - details www.tewhaiti-nui-a-toi.maori.nz
     
     
       
 
Please note that this site is under development. It is a prototype to help design its structure, content and navigation. An * in a menu is used to show a future function that is currently not yet available. We are working to establish a multimedia organisation in our community to carry out ongoing development. (Our students at Te Kura Toitu o Te Whaiti Nui-a-Toi were awarded third place in the 2003 NZ school web challenge). feedback please to temporary webmaster:
Home Story Time Get Tipu Ake Assess Orgs Participate
-